Koszt udziału on-line:

  • 299 PLN (z VAT)
  • 199 PLN (z VAT) – dla członków PTW
  • 99 PLN (z VAT) - dla członków partnerskich Izb Lekarskich
Dane do płatności otrzymają Państwo po zarejestrowaniu na wskazny adres mailowy. 

Kurs jest skierowany do osób uprawnionych - w tym lekarzy i pielęgniarek, a także przedstawicieli innych zawodów medycznych.

Certyfikat
Udział w kursie oraz ukończenie testu online podsumowującego wydarzenie będzie skutkował otrzymaniem certyfikatu.
Certyfikaty będą rozsyłane w formie elektronicznej po konferencji. 

Test
Test sprawdzający będzie miał formę pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Test będzie dostępny na platformie przez 3 dni po zakończeniu kursu. Test można otworzyć jednokrotnie i od momentu rozpoczęcia wypełnić w ciągu 60 min.

Transmisja
Transmisja wydarzania będzie dostępna przez zakładkę "transmisja", która zostanie aktywowana na pół godziny przed rozpoczęciem kursu. 
Dane do logowania zostaną rozesłane w powiadomieniu mailowym w dniu poprzedzajcym kurs lub w dniu kursu, po zaksięgowaniu wpłat za udział.

Materiały
Uprzejmie informujemy, że w ciągu kilku dni po Kursie zostaną udostępnione uczestnikom materiały w formie slajdów z prezentacji.

 
Rozporządzenie o kwalifikacji do szczepień przeciw COVID-19
https://szczepienia.pzh.gov.pl/opublikowano-rozporzadzenie-rozszerzajace-uprawnienia-do-kwalifikacji-do-szczepienia-przeciw-covid-19/
 
 
Do kwalifikacji do szczepień ochronnych dzieci i młodzież uprawnieni są:  
• lekarze posiadający prawo wykonywania zawodu. 
 
Źródło: Komunikat MZ w sprawie uprawnienia lekarzy do przeprowadzania badania kwalifikacyjnego do szczepienia oraz informacja o dostępności do materiałów szkoleniowych. 23.12.2020 
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-mz-w-sprawie-uprawnienia-lekarzy-do-przeprowadzania-badania-kwalifikacyjnego-do-szczepienia-oraz-informacja-o-dostepnosci-do-materialow-szkoleniowych-na-stronie-cmkp


Do kwalifikacji do szczepień przeciwko COVID-19 i grypie uprawnieni są:  
• lekarze, lekarze dentyści, felczerzy, pielęgniarki i położne oraz ratownicy medyczni, 
• diagności laboratoryjni, farmaceuci i fizjoterapeuci, po odbytym szkoleniu teoretycznym, 
• studenci 2 ostatnich lat kierunków lekarskich oraz ostatniego roku studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, którzy mogą kwalifikować do szczepień pod nadzorem lekarza oraz po przedstawieniu zaświadczenia ukończenia, w ramach studiów, przedmiotu związanego ze szczepieniami ochronnymi. 

Źródło: Rozporządzenie o kwalifikacji do szczepień przeciw COVID-19
https://szczepienia.pzh.gov.pl/opublikowano-rozporzadzenie-rozszerzajace-uprawnienia-do-kwalifikacji-do-szczepienia-przeciw-covid-19/